Zorgvisie

Wij geloven in een samenwerking met de zorgverlener (erkende zorginstelling) via onder aanneming / opdrachtverlening, gefinancierd vanuit PGB.

Per bewoner bekijken we welke dagindeling het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden.
Er worden activiteiten ingezet die nauw aansluiten bij de domeinen van LACCS. LACCS staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.

Uitgangspunten voor het samen ontwikkelen van een woonvorm in 2030:

Betrokken: solidariteit en samenwerking met betrokken ouders. Er is en blijft afstemming met en regie door ouders.

Samen: een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en ouders. Het streven is om de zorg af te nemen van een lokale professionele zorginstelling.

Gezond: bewegen binnen de mogelijkheden en gezonde voeding staan centraal.

Ruimte: er vindt dagbesteding in huis of in een naastgelegen pand plaats. Voldoende ruimte om en in het pand voor bewoners en hun familie.

Natuur: aandacht voor een gezonde leefomgeving. We gaan naar buiten, de natuur in. Misschien zijn er zelfs dieren.

Ontwikkelen: de begeleiding en verzorging is gebaseerd op de (ontwikkel)mogelijkheden van de bewoner.

Centraal: goede bereikbaarheid. En de bewoners staan centraal.

Aandacht: er komt een wakende nachtwacht. Er wordt gestreefd naar maximale individuele aandacht.

Warm: het is een thuis voor onze kinderen. Geen instelling. Veiligheid en kwaliteit staan voorop.

Een goed samengestelde groep ouders is een belangrijke voorwaarde voor succes. Bovenstaande uitgangspunten liggen nog niet vast. We komen graag in contact met ouders waarmee we samen een woonvorm kunnen bouwen.