Zorgvisie

Wij geloven in een samenwerking met de zorgverlener (erkende zorginstelling) via onder aanneming / opdrachtverlening, gefinancierd vanuit PGB.

Per bewoner bekijken we welke dagindeling het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden.
Er worden activiteiten ingezet die nauw aansluiten bij de domeinen van LACCS. LACCS staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.

Uitgangspunten voor het samen ontwikkelen van een woonvorm in 2030:

Betrokken: solidariteit en samenwerking met betrokken ouders. Er is en blijft afstemming met en regie door ouders.

Samen: een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en ouders. Het streven is om de zorg af te nemen van een lokale professionele zorginstelling.

Gezond: bewegen binnen de mogelijkheden en gezonde voeding staan centraal.

Ruimte: er vindt dagbesteding in huis of in een naastgelegen pand plaats. Voldoende ruimte om en in het pand voor bewoners en hun familie.

Natuur: aandacht voor een gezonde leefomgeving. We gaan naar buiten, de natuur in. Misschien zijn er zelfs dieren.

Ontwikkelen: de begeleiding en verzorging is gebaseerd op de (ontwikkel)mogelijkheden van de bewoner.

Centraal: goede bereikbaarheid. En de bewoners staan centraal.

Aandacht: er komt een wakende nachtwacht. Er wordt gestreefd naar maximale individuele aandacht.

Warm: het is een thuis voor onze kinderen. Geen instelling. Veiligheid en kwaliteit staan voorop.

Een goed samengestelde groep ouders is een belangrijke voorwaarde voor succes. Bovenstaande uitgangspunten liggen nog niet vast. We komen graag in contact met ouders waarmee we samen een woonvorm kunnen bouwen. 

Uitgangspunten gebouw

De volgende uitgangspunten voor het verbouwen of zelf bouwen van een pand geven een richting en liggen nog niet vast. Naar verwachting benaderen we in 2021 de gemeente Zwolle en / of woning coöperaties om concretere stappen te maken. We vinden het belangrijk dat we hiervoor eerst voldoende ouders verzamelen om alle wensen mee te nemen.

• Duurzaam verbouwen of duurzaam bouwen in omgeving Zwolle
• 6 ruime slaapkamers voor de bewoners. Afhankelijk van de bewoners zijn 4 slaapkamers met rolstoelfaciliteiten en in overleg waaksystemen. Afhankelijk wat wenselijk is.
• 1 slaapkamers voor slaapdienst en 1 logeerkamer voor ouders bed met slaapbank en douchevoorziening.
• De slaapkamers zijn ruim. Het is mogelijk om als verwante op de kamer van de bewoner te slapen.
• Aangepaste badkamers voor rolstoelgebruikers waarvan 1 met hoog-laag bubbelbad en douchebrancard
• 2 badkamers met douchestoel en beugels
• 1 openbare toilet en alle badkamers zijn voorzien van toiletten.
• Tillift systeem in slaapkamer naar badkamer en naar gemeenschappelijke ruimtes.
• Voldoende verdeling van ruimtes, zodat 1 op 1 begeleiding of verzorging mogelijk is.
• Het gebouw is ruim, huiselijk, functioneel en veilig.
• Het gebouw is eenvoudig goed schoon te maken.
• Er is een goede luchtregulatie.
• Er wordt rekening gehouden met akoestiek (dempen van geluiden)
• De temperatuur in elke ruimte is afzonderlijk aan te passen.
• Therapieruimtes
• Snoezelruimte
• Technologische hulpmiddelen (robots) die het leven van onze bewoners veiliger, leuker, gezonder of vrijer maken.
• Bergruimte voor hulpmiddelen
• Kantoorruimte en spreekkamer
• Gezamenlijke woonkamer.
• Beleving keuken. We proeven met onze neus, handen, voeten en mond.
• Voldoende therapeutische voorzieningen voor de bewoners.
• Afgesloten ruime buitenruimte met speel voorzieningen. Ook geschikt voor rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking.
• Een droom: een zwembad

Voor de financiering van bovenstaande gemeenschappelijke zaken zoals de aankoop of verbouwing van een pand, de inrichting en aankleding van de (therapeutische) ruimtes, zijn wij als ouderinitiatief volledig afhankelijk van fondsen en donaties van particulieren en ondernemers. Bouw je mee?

Voor het aanschaf en/of (ver)bouwen van een pand zien we de volgende mogelijkheden:

  1. Wij huren een pand van de woningbouwcoöperatie. Zij beheren het gebouw en de bewoners betalen huur.
  2. We kopen of bouwen een pand met een hypothecaire lening vanuit de stichting. De bewoners betalen huur. Het beheer ligt bij de stichting.
  3. We gaan op zoek naar een samenwerking met de gemeente en bouwen samen met de gemeente vanuit een maatschappelijk doel.
  4. Een zorginstelling schaft pand aan of heeft pand in beheer. Wij betalen huur aan zorginstelling.
  5. We lenen de aanschaf of bouw van het pand van een vermogensbeheerders / vastgoed.
  6. We krijgen het pand geschonken.