Wie, wat & waarom

Waarom een ouderinitiatief

“Waarom beginnen jullie een ouderinitiatief” “Is er niks in de buurt waar jullie dochter kan wonen?” “Verdien je er zelf ook aan?”
Veel gestelde vragen van mensen uit onze omgeving. En terecht. Want waarom al deze moeite?

Het is voor ons als ouders wenselijk om de eigen regie met betrekking tot wonen, begeleiding en verzorging te behouden. Omdat wij geloven in:
• Een kleinschalig (t)huis met vaste gezichten
• Zorg op maat en ontwikkelingsgerichte begeleiding
• Gelijkwaardige relatie tussen de zorgprofessionals en de ouders/ verzorgers met hun (z)emb kind.
• Minimale overheadkosten

Het zorglandschap verandert. We zien een personeelstekort, hoge werkdruk en inzet van wisselende uitzendkrachten in de zorg.
De financiële middelen lopen terug of worden anders ingezet dan gewenst. Denk aan hoge overhead kosten en winsten voor grote(re) instellingen. Geld wat naar onze mening bedoelt is voor het direct betrokken zorg(personeel) en scholing. We zien ook inperking van de eigen regie van ouders.

Anderzijds zien we mooie ontwikkelingen van kleine burger initiatieven. Ouders die hun dromen waarmaken in samenwerking met zorgprofessionals. Aantrekkelijke plekken om te werken met vaste gezichten en een veilig thuis voor onze kinderen.

Waarom 2030?
Enerzijds voelt het haast onnatuurlijk om als ouders van een jong kind al zover vooruit te kijken naar het moment dat ze uit huis zal gaan. Wij willen immers zo lang mogelijk zelf voor deze kwetsbare jongeren zorgen. Anderzijds zien we dat ouders van jongvolwassenen met een handicap soms jaren nodig hebben om een geschikte woonvorm te vinden.

We willen de tijd nemen, ons oriënteren en voorkomen dat we overhaaste beslissingen nemen. Bovendien is de wereld van zorg voor veel ouders een nieuwe onbekende wereld. Het is een dynamische wereld die sterk aan verandering en regel- en wetgeving onderhevig is. We vinden het prettig om de komende jaren mee te kijken en te leren van andere ouderinitiatieven en burgerinitiatieven.

De zorg in 2030
Eigen regie en veerkracht zijn naar verwachting belangrijke uitgangspunten in het nieuwe concept van de zorg in 2030. De zorgprofessional gaat in dialoog met de burger over de wenselijke behandeling en begeleiding. Er is meer samenwerking en dialogisch handelen. Daarnaast gaat technologie een veel grotere rol spelen.

En wat verdient het nou?
De initiatiefnemer, de ouders, en de bestuursleden doen hun werk geheel op vrijwillige basis en ontvangen conform de statuten van de stichting geen beloning voor verrichte werkzaamheden. De oprichter van deze stichting, Stephanie van Witzenburg is naast moeder van Anna Sophie, blogger, sparringpartner gehandicaptenzorg en (gediplomeerd) verlies- en rouw begeleider. De opbrengsten uit deze activiteiten komen ook volledig ten goede aan Stichting de Wereld van Anna Sophie. Maar, wij hebben ook jouw hulp nodig. Lees verder>>


Wie zijn de bewoners?

Op basis van de huidige plannen is ons wooninitiatief bestemd voor ongeveer 6 jongvolwassenen. Daarvan zijn inmiddels 2 bewoners bekend.  De toekomstige bewoners zijn (jong) volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Dat wil zeggen dat de bewoners zowel verstandelijk als (grotendeels) lichamelijk beperkt zijn. Naast de verstandelijke en lichamelijke beperkingen kunnen er ook visuele beperkingen zijn, epilepsie en/of een verstoorde prikkelverwerking. In sommige gevallen is er geen diagnose bekend.

Sommige bewoners hebben verpleging nodig. Er is behoefte aan een ontwikkelingsgerichte begeleiding op maat. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen beperkingen gesteld.  De verwachting is dat er 24-uurs professionele zorg zal worden geboden via een onder aanneming / opdrachtverlening van een erkende (lokale) zorginstelling. Hiervoor is naar verwachting een WLZ indicatie PGB VG8 met meerzorg nodig ( of ZGAUD, in overleg VG7 en VG5).
Dit is nodig om een hoge bezettingsgraad (dag- en nacht) te realiseren. Uitgangspunt is dat de bewoners ongeacht beperking bij elkaar passen.

Overige voorwaarden voor toekomstige bewoners:
• In 2030 is de bewoner tussen de 14 jaar tot ongeveer 30 jaar oud.
• Is een bewoner ouder dan 18 jaar dan is leerplichtontheffing nodig. In onze zorgvisie worden ontwikkelingsgerichte zorg en begeleiding omschreven aan de hand van de LACCS methode.

Voorwaarden voor toekomstige ouders:
• Het is een ouderinitiatief, dus meedenken en helpen binnen de persoonlijke mogelijkheden is een belangrijke voorwaarde om de woning te realiseren
• Solidariteit, betrokkenheid en collectief belang in het realiseren van de woonvorm.
• Ouders krijgen een rol in het bestuur of in de werkgroep die het bestuur adviseert.
• We verwachten een open en eerlijke houding. Alles is bespreekbaar. We horen graag wat jouw dromen zijn.
• Is de toekomstige bewoner 18+, dan dienen ouders een rechtbankbeschikking te overleggen van curatorschap of bewind voering.

Aanmelden?
Wij zoeken ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperking om mee samen te bouwen voor onze kinderen. Nieuwsgierig?
Mail gerust naar Stephanie van Witzenburg (initiatiefnemer en moeder) via info@dewereldvanannasophie.com