De stichting

Het bestuur
Voorzitter: Stephanie van Witzenburg
Secretaris: Nienke Brink
Penningmeester: Roel van der Knaap

Vrijwilliger: Mariska Brouwers
Eindredacteur website teksten 

Oprichting
Stichting de Wereld van Anna Sophie is op 5 februari 2019 opgericht en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 73921998. Het RSIN nummer is: 859710774.

Statuten
Het bestuur van de stichting heeft met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving de werkwijze van het bestuur vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuursleden doen hun werk geheel op vrijwillige basis en ontvangen conform de statuten van de stichting geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten ten behoeve van de stichting.

Missie
Met Stichting De Wereld van Anna Sophie hopen we voldoende geld in te zamelen voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm in 2030, voor Anna Sophie en circa 9 andere (ernstig meervoudig beperkte) jong-volwassenen. 

Visie
Voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm, bundelen we de komende jaren onze krachten samen met andere ouders en gaan we op zoek naar donateurs, sponsoren en subsidiemogelijkheden. 

Doelstelling
Stichting de Wereld van Anna Sophie heeft als doel in 2030 een woning voor circa 10 jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking te creëren. Op basis van de huidige informatie zal de zorg in de woning bekostigd worden uit de Persoonsgebonden budgetten van de bewoners. Voor het realiseren van het pand, inclusief de ruimtes die nodig zijn voor (therapeutische) activiteiten, ontspanning en verzorging, zijn wij naast een eigen vermogen volledig afhankelijk van de bank, woningstichting, fondsen en donateurs.

Activiteiten
De stichting hoopt de doelstelling te verwezenlijken door o.a. het, in ruil voor een donatie, aanbieden van diverse activiteiten. Zoals:
-Begeleiden van ouders/verzorgers van een gehandicapt kind met (rouw)verwerking;
-gastspreker en inspirator over zorgavonturen van Anna Sophie

Financiële verantwoording
Het financiële jaaroverzicht van 2019 omvatten tot heden alleen de kosten voor de notaris, bankrekening en domeinnaam.
De website is (zelf) ingericht met behulp van een gratis website template.