Onze sponsoren

Onze dank gaat uit naar iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt. De volgende bedrijven en particulieren hebben ons initiatief gesteund door middel van (één of meerdere) donaties (in natura)

Bedrijven

 

 

Particulieren

 

We zijn ontzettend blij met alle Particuliere donaties. 
Op dit moment zijn er 37 particuliere donateurs die het ouderinitiatief steunen. 
De bedragen liggen tussen de 20,30 euro per jaar tot 500 euro per jaar. 

 

Belastingvrije periodieke gift


We zijn op zoek naar een grote groep “Vrienden van Stichting de Wereld van Anna Sophie”.

Een club van minstens 100 vrienden die achter het werk van de stichting willen blijven staan en die bereid zijn voor een langere periode met een bedrag van minimaal € 250,– per jaar Stichting de Wereld van Anna Sophie financieel willen ondersteunen.

Belastingvoordeel
De belastingdienst wil daarin een belangrijke bijdrage leveren door middel van belastingvrij schenken van een periodieke gift in geld.

Wanneer u besluit om vijf jaar een bedrag van minimaal 250 euro per jaar te schenken, is de gift geheel aftrekbaar van het fiscaal inkomen. Het financieel effect kan op basis van de huidige belastingtarieven oplopen tot 51,75%. Netto betaalt u dan ongeveer € 125,- per jaar.

Voelt u zich aangetrokken tot het werk van Stichting de Wereld van Anna Sophie – waarmee we in 2030 samen met andere ouders een kleinschalige woonvorm willen realiseren – dan verwelkomen wij u graag als lid in de groep vrienden en vriendinnen van de stichting.

Wij organiseren jaarlijks een gezellige bijpraatavond via Teams om u te informeren over de ontwikkelingen en plannen. Op uw verzoek kunnen wij uw naam of logo van uw bedrijf vermelden op onze website.

Heeft u interesse of is meer informatie wenselijk? Vul dan onderstaand contactformulier in, dan nemen wij graag contact met u op.

Roel van der Knaap
Penningmeesters van Stichting de Wereld van Anna Sophie

Stephanie van Witzenburg
Voorzitter van Stichting de Wereld van Anna Sophie