Organisatie

Op 5 februari 2019 heeft Stephanie van Witzenburg, initiatiefnemer en moeder van Anna Sophie, de stichting de Wereld van Anna Sophie opgericht met als doel om in 2030 samen met andere ouders een ouderinitiatief te starten. 

Wij geloven in een samenwerking met de zorgverlener (erkende zorginstelling) via onder aanneming / opdrachtverlening, gefinancierd vanuit PGB. Lees verder over onze zorgvisie

De naam “Stichting de Wereld van Anna Sophie” is tot 2030 een werknaam om zowel ouders als sponsoren en donateurs te binden. Met ingang van 2030 wordt een nieuwe stichting opgericht met een nieuwe naam voor de woonvorm. Stichting de Wereld van Anna Sophie blijft hierna mogelijk als steun stichting actief voor het inzamelen van financiële middelen voor de woonvorm.

 

Het bestuur

Voorzitter: Stephanie van Witzenburg
Secretaris: Nienke Brink
Penningmeester: Roel van der Knaap

Meer informatie over de statuten >>

Het persoonlijke verhaal van Nienke lees je hier.

Meer over Roel lezen?

 

Missie ouderinitiatief

We geloven in een kleinschalig warm (t)huis met vaste gezichten en een gelijkwaardige samenwerking en verbinding in een natuurlijke omgeving. Dat betekent geven en nemen, gezien en gehoord worden als ouders, kind en zorgprofessional. We doen het samen op lokaal niveau en bundelen onze krachten binnen en buiten het (t)huis. We maken deze reis zelf, maar niet alleen! 

Kernwaarden ouderinitiatief

Betrokken: solidariteit en samenwerking met betrokken ouders. Er is en blijft afstemming met en regie door ouders.

Samen: een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en ouders. Het streven is om de zorg af te nemen van een lokale professionele zorginstelling.

Gezond: bewegen binnen de mogelijkheden en gezonde voeding staan centraal.

Ruimte: er vindt dagbesteding in huis of in een naastgelegen pand plaats. Voldoende ruimte om en in het pand voor bewoners en hun familie.

Natuur: aandacht voor een gezonde leefomgeving. We gaan naar buiten, de natuur in. Misschien zijn er zelfs dieren.

Ontwikkelen: de begeleiding en verzorging is gebaseerd op de (ontwikkel)mogelijkheden van de bewoner.

Centraal: goede bereikbaarheid. En de bewoners staan centraal.

Aandacht: er komt een wakende nachtwacht. Er wordt gestreefd naar maximale individuele aandacht.

Warm: het is een thuis voor onze kinderen. Geen instelling. Veiligheid en kwaliteit staan voorop.

Waarom donaties?

Voor de financiering van gemeenschappelijke zaken zoals de aankoop of verbouwing van een pand, de inrichting en aankleding van de (therapeutische) ruimtes, zijn wij als ouderinitiatief volledig afhankelijk van fondsen en donaties van particulieren en ondernemers.