Donatie met tegenprestatie

Naast initiatiefnemer van deze stichting ben ik gecertificeerd rouw en verlies begeleider, ervaringsdeskundige en gastspreker.
Alle opbrengsten uit deze activiteiten* komen volledig ten goede aan Stichting de Wereld van Anna Sophie.
*m.u.v reiskosten

Ik spreek tijdens bijeenkomsten van zorginstellingen en congressen voor mantelzorgers en de gehandicaptenzorg.
Daarnaast geef ik gastlessen voor studenten die een zorg-of welzijnsopleiding volgen, over thema’s als rouwen en verlies of over de ervaringen en zorgvisie uit mijn eigen leven als moeder van een te vroeg geboren dochter met een zeer ernstig meervoudige beperking.

Kan ik iets voor jou betekenen of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met mij op via info@dewereldvanannasophie.com

De organisaties waaraan ik verbonden ben (geweest):


Programma Volwaardig leven – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport    (2019 – heden)

  1. Deelnemer aan een klankbordgroep om samen met andere ervaringsdeskundigen input te geven over beslissingen uit het programma.
  2. Mede-interviewer voor een verhalenbundel van uiteenlopende verhalen van mensen met een beperking.

MantelzorgNL (voorheen MEZZO) ( 2018 – heden)
MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
Als voorlichter / gastspreker vertel ik mijn ervaringsverhaal. Daarnaast verschijnt er maandelijks een blog over ons leven als mantelzorger voor Anna Sophie.


Stichting Downsyndroom

  1. Sinds januari 2014 ben ik als kerncoördinator -regio Overijssel- betrokken bij de stichting Downsyndroom om nieuwe ouders te begeleiden.
  2. Initiatiefnemer van een nieuwe rubriek in het magazine Down+Up van de SDS. (2018)
    Het item Down+++ gaat over kinderen/volwassenen die naast het Syndroom van Down te maken hebben met meerdere (complexe) handicaps. Ik schrijf regelmatig zelf columns over dit item.
  3. Samen met (17) andere belangenorganisaties, ben ik vanuit de SDS betrokken bij het programma Gehandicaptenzorg en Complexe zorg – van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
    Lees meer hierover in een blog>

Aangepaste Vakantie gids  (2018 – heden)
Vakanties voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of mensen die chronisch ziek zijn.
Een keer maand lees je over onze vakantie- en vrije tijd belevenissen op de website, nieuwsbrief of op de socials van de AVG.


Stichting Philadelphia   (2019)
Ondersteuning voor mensen met een beperking
Als ervaringsdeskundige dacht ik in 2019 mee in de informatiebehoefte als ouders van een zorgintensief kind, voor het ontwikkelen van een online Ontmoetingsplein voor ouders: https://www.sophi.online/ 


Kan ik iets voor jou betekenen of ben je benieuwd naar de tarieven? Neem dan gerust contact met mij op via info@dewereldvanannasophie.com

Hartelijke groet,

Stephanie van Witzenburg.