Donatie met tegenprestatie

Naast oprichter van deze stichting ben ik spreker, ervaringsdeskundige en gecertificeerd rouw en verlies begeleider.
Af en toe spreek ik op bijeenkomsten van zorginstellingen en congressen voor mantelzorger en de gehandicaptenzorg.
Daarnaast geef ik gastlessen voor studenten die een zorg-of welzijnsopleiding volgen, over thema’s als rouw en verlies, ik ben een brus (broer, zus van en gehandicapt kind) of ons eigen leven als inspiratie voor de zorg.

De opbrengsten uit deze activiteiten komen volledig ten goede aan Stichting de Wereld van Anna Sophie.

Gastspreker

Als gastspreker deel ik mijn ervaringskennis als ouder van een zorgintensief kind.
Ik ga in op diverse onderwerpen als:
– levend verlies (vanuit theoretisch- en ervaringsdeskundig perspectief)
– beperkt op vakantie;
– informatiebehoefte en zorgbureaucratie

Ik spreek op bijeenkomsten van .

Zou je meer willen weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Ik ben verbonden aan de volgende organisaties. > Lees verder


Sparringspartner

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat je als ouder van een (zeer) ernstig meervoudig gehandicapt kind in een onbekende wereld terecht komt. Er is ongeloof, verwarring, verdriet en veel vanzelfsprekendheden vallen ineens weg.

Naast alle emoties en (toekomst) vragen, betekent het ook een hoop regelwerk om zorgvoorzieningen en ondersteuning te realiseren.

Hoe vinden ouders en de naasten de weg in de dynamische wereld van zorg?

Als ervaringsdeskundige denk ik mee met het (her)inrichten van (online) zorginformatie platformen.

Ik ben verbonden aan de volgende organisaties. > Lees verder

Zou je meer willen weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Graag tot binnenkort! Stephanie van Witzenburg