Zorgavonturen

2 jaar Stichting de Wereld van Anna Sophie

Vandaag precies 2 jaar geleden tekenden we de notariële akte van Stichting de Wereld van Anna Sophie. Na de inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel was de stichting een feit!

Waarom een ouderinitiatief?

Een leven voor Anna Sophie in een grote instelling of organisatie vinden wij als ouders geen prettig vooruitzicht. Het is voor ons wenselijk om de eigen regie met betrekking tot wonen, begeleiding en verzorging te behouden.

Hieruit is het idee ontstaan om samen met andere ouders / wettelijk vertegenwoordigers een kleinschalige woonvorm op te richten, waar de bewoners/ouders/verwanten zelf de regie over hun eigen leven (van hun kind) behouden.

Onze missie:

We geloven in een kleinschalig warm (t)huis met vaste gezichten en een gelijkwaardige samenwerking en verbinding in een natuurlijke omgeving. Dat betekent geven en nemen, gezien en gehoord worden als ouders, kind en zorgprofessional. We doen het samen, inclusief en bundelen onze krachten binnen en buiten het (t)huis. We maken deze reis zelf, maar niet alleen!

Waar staan we nu?

Waar staan we nu twee jaar na de oprichting van Stichting de Wereld van Anna Sophie? 

  • Inmiddels zijn we met 9 belangstellende ouders -van mogelijk toekomstige bewoners-  in gesprek.
  • We hebben geïnteresseerde “mede-kartrekkers” (ouders) ontmoet. 
  • We zijn met andere ouderinitiatieven in gesprek voor tips en advies
  • We hebben informatie bijeenkomsten bezocht over het opzetten van ouderinitiatieven. (2019 -2020)
  • In maart 2021 organiseren we een digitale informatie bijeenkomst voor belangstellende ouders. (uitnodiging volgt)
  • We hebben een ANBI- status toegewezen gekregen (2019)
  • Er is oriënterend contact met gemeente Zwolle over vrije grondposities en ontwikkellocaties. We hebben een advies gekregen voor mogelijke ontwikkelaars. 
  • De stichting heeft inmiddels 37 particuliere donateurs die ons jaarlijks steunen.
  • We hebben in januari 2021 een grote sponsor ontmoet die de stichting een gratis website heeft aangeboden inclusief alle ondersteuning wat nodig is. Binnenkort meer informatie over deze sponsor. 

Toekomst ouderinitiatief

Vanaf 2022 starten we met het inrichten van de werkgroepen, die kunnen gaan over:

1. Een werkgroep die zich bezig houdt met de samenwerking tussen ouders, zorgprofessionals en vrijwilligers.

2. Een werkgroep gericht op het werven van donateurs, sponsors en vrijwilligers.

3. Een werkgroep over de eisen en wensen t.a.v. de bouw en inrichting van het huis, gezamenlijke (woon)ruimten en individuele kamers.

Verschillende kennis en ervaring van ouders komt hiervoor goed van pas: mensen uit het bedrijfsleven, de zorg, de financiële wereld, de bouw, of juridische kennis. En het allerbelangrijkste: motivatie om samen iets moois te realiseren voor onze kinderen.

Ook gaan we op zoek naar vrijwilligers die Stichting de Wereld van Anna Sophie een warm hart toedragen en mee willen werken in bovenstaande werkgroepen. 

Sponsoring

Voor de financiering van gemeenschappelijke zaken zoals de aankoop of verbouwing van een pand, de inrichting en aankleding van de (therapeutische) ruimtes, zijn wij als ouderinitiatief volledig afhankelijk van fondsen en donaties van particulieren en ondernemers.

We vonden het als bestuur niet gepast om tijdens de Corona crisis actief naar sponsoren te werven. Maar, we kijken ook vooruit. We zijn bezig met het ontwikkelen van een sponsorplan voor 2021 – 2025 – met als doel sponsors uit het bedrijfsleven en goede doelen aan ons te binden. Ook hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers en meedenkers! 

Donatie met tegenprestatie

Stephanie van Witzenburg is naast initiatiefnemer van de stichting ook verliesbegeleider en coach voor naasten / mantelzorgers. Ze begeleidt en coacht volwassenen die te maken hebben met de (zware) zorgtaak voor een dierbare. 

Daarnaast geeft ze presentaties aan zorgprofessionals en studenten die een zorg- of welzijn opleiding volgen. In deze presentaties combineert ze persoonlijke verhalen met professionele inzichten over het leven met een zorg intensieve dierbare. Ze bespreekt thema’s als levend verlies en regie op eigen leven en welbevinden. Opbrengst uit deze activiteiten komt volledig ten goede aan Stichting de Wereld van Anna Sophie.

Binnenkort….

Stephanie is bezig met het ontwikkelen van praktisch Webinar en een e-book die tegen een kleine betaling (donatie) worden aangeboden.


Tot slot.. wil ik namens het bestuur en ouders van de toekomstige bewoners graag alle volgers en sponsoren van Stichting de Wereld bedanken voor het meeleven, doneren en vertrouwen in onze droom!

Wil je reageren op dit verhaal. Dat kan via het contactformulier. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s